SEKILAS PANDANG


MRSM Kuantan telah memulakan sesi pengajian pada 09.03.1974 dengan pelajar seramai 142 orang sahaja sehinggalah ke hari ini MRSM kuantan telah mempunyai 625 orang pelajar yang terdiri dari pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima. Pelajar-pelajar perintis ini telah mengambil peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dan Lower Certificate Education (LCE) pada tahun 1976 dengan mencapai kejayaan 100% Kelulusan. MRSM Kuantan telah dirasmikan pada 3 Julai 1978 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah Al Mustain Billah Ibni Al Marhum Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al Mua'dzam Shah.

INFO TERKINI

CUTI SEMPENA PERTENGAHAN SEMESTER 2, 2014

MAKLUMAN

PELAJAR TINGKATAN 1,2,3 DAN 4 DIBERNARKAN BALIK PADA 11 SEPTEMBER 2014 (KHAMIS) SELEPAS PUKUL 3.00 PETANG KERANA ASRAMA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGINAPAN PESERTA KEM KREATIVITI DAN INOVASI 2014. MEREKA DIKEHENDAKI KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6 PETANG. BAGI PELAJAR TINGKATAN 5, MEREKA AKAN TERLIBAT DENGAN BENGKEL CEMERLANG SPM ANJURAN BERITA HARIAN. OLEH ITU, MEREKA DIBENARKAN BALIK PADA 14 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SELEPAS PUKUL 5.00 PETANG DAN KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6.00 PETANG.

TIMB. PENGETUA HEP


goTNA

Kemasikini Maklumat Peribadi Sistem goTNA

Link


HRMIS

Makluman Terkini > Sistem cuti Hrmis telah boleh digunapakai oleh semua staf pentadbiran dan akademik. Diminta semua staf yang ingin memohon cuti hendaklah menggunakan capaian sistem Hrmis untuk permohonan cuti rehat dan cuti sakit.

Link


CUTI SEMPENA PERTENGAHAN SEMESTER 2, 2014

MAKLUMAN

PELAJAR TINGKATAN 1,2,3 DAN 4 DIBERNARKAN BALIK PADA 11 SEPTEMBER 2014 (KHAMIS) SELEPAS PUKUL 3.00 PETANG KERANA ASRAMA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGINAPAN PESERTA KEM KREATIVITI DAN INOVASI 2014. MEREKA DIKEHENDAKI KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6 PETANG. BAGI PELAJAR TINGKATAN 5, MEREKA AKAN TERLIBAT DENGAN BENGKEL CEMERLANG SPM ANJURAN BERITA HARIAN. OLEH ITU, MEREKA DIBENARKAN BALIK PADA 14 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SELEPAS PUKUL 5.00 PETANG DAN KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6.00 PETANG.

TIMB. PENGETUA HEP


goTNA

Kemasikini Maklumat Peribadi Sistem goTNA

Link


HRMIS

Makluman Terkini > Sistem cuti Hrmis telah boleh digunapakai oleh semua staf pentadbiran dan akademik. Diminta semua staf yang ingin memohon cuti hendaklah menggunakan capaian sistem Hrmis untuk permohonan cuti rehat dan cuti sakit.

Link


CUTI SEMPENA PERTENGAHAN SEMESTER 2, 2014

MAKLUMAN

PELAJAR TINGKATAN 1,2,3 DAN 4 DIBERNARKAN BALIK PADA 11 SEPTEMBER 2014 (KHAMIS) SELEPAS PUKUL 3.00 PETANG KERANA ASRAMA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGINAPAN PESERTA KEM KREATIVITI DAN INOVASI 2014. MEREKA DIKEHENDAKI KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6 PETANG. BAGI PELAJAR TINGKATAN 5, MEREKA AKAN TERLIBAT DENGAN BENGKEL CEMERLANG SPM ANJURAN BERITA HARIAN. OLEH ITU, MEREKA DIBENARKAN BALIK PADA 14 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SELEPAS PUKUL 5.00 PETANG DAN KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6.00 PETANG.

TIMB. PENGETUA HEP


goTNA

Kemasikini Maklumat Peribadi Sistem goTNA

Link


HRMIS

Makluman Terkini > Sistem cuti Hrmis telah boleh digunapakai oleh semua staf pentadbiran dan akademik. Diminta semua staf yang ingin memohon cuti hendaklah menggunakan capaian sistem Hrmis untuk permohonan cuti rehat dan cuti sakit.

Link


CUTI SEMPENA PERTENGAHAN SEMESTER 2, 2014

MAKLUMAN

PELAJAR TINGKATAN 1,2,3 DAN 4 DIBERNARKAN BALIK PADA 11 SEPTEMBER 2014 (KHAMIS) SELEPAS PUKUL 3.00 PETANG KERANA ASRAMA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGINAPAN PESERTA KEM KREATIVITI DAN INOVASI 2014. MEREKA DIKEHENDAKI KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6 PETANG. BAGI PELAJAR TINGKATAN 5, MEREKA AKAN TERLIBAT DENGAN BENGKEL CEMERLANG SPM ANJURAN BERITA HARIAN. OLEH ITU, MEREKA DIBENARKAN BALIK PADA 14 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SELEPAS PUKUL 5.00 PETANG DAN KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6.00 PETANG.

TIMB. PENGETUA HEP


goTNA

Kemasikini Maklumat Peribadi Sistem goTNA

Link


HRMIS

Makluman Terkini > Sistem cuti Hrmis telah boleh digunapakai oleh semua staf pentadbiran dan akademik. Diminta semua staf yang ingin memohon cuti hendaklah menggunakan capaian sistem Hrmis untuk permohonan cuti rehat dan cuti sakit.

Link


CUTI SEMPENA PERTENGAHAN SEMESTER 2, 2014

MAKLUMAN

PELAJAR TINGKATAN 1,2,3 DAN 4 DIBERNARKAN BALIK PADA 11 SEPTEMBER 2014 (KHAMIS) SELEPAS PUKUL 3.00 PETANG KERANA ASRAMA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGINAPAN PESERTA KEM KREATIVITI DAN INOVASI 2014. MEREKA DIKEHENDAKI KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6 PETANG. BAGI PELAJAR TINGKATAN 5, MEREKA AKAN TERLIBAT DENGAN BENGKEL CEMERLANG SPM ANJURAN BERITA HARIAN. OLEH ITU, MEREKA DIBENARKAN BALIK PADA 14 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SELEPAS PUKUL 5.00 PETANG DAN KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6.00 PETANG.

TIMB. PENGETUA HEP


goTNA

Kemasikini Maklumat Peribadi Sistem goTNA

Link


HRMIS

Makluman Terkini > Sistem cuti Hrmis telah boleh digunapakai oleh semua staf pentadbiran dan akademik. Diminta semua staf yang ingin memohon cuti hendaklah menggunakan capaian sistem Hrmis untuk permohonan cuti rehat dan cuti sakit.

Link


CUTI SEMPENA PERTENGAHAN SEMESTER 2, 2014

MAKLUMAN

PELAJAR TINGKATAN 1,2,3 DAN 4 DIBERNARKAN BALIK PADA 11 SEPTEMBER 2014 (KHAMIS) SELEPAS PUKUL 3.00 PETANG KERANA ASRAMA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGINAPAN PESERTA KEM KREATIVITI DAN INOVASI 2014. MEREKA DIKEHENDAKI KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6 PETANG. BAGI PELAJAR TINGKATAN 5, MEREKA AKAN TERLIBAT DENGAN BENGKEL CEMERLANG SPM ANJURAN BERITA HARIAN. OLEH ITU, MEREKA DIBENARKAN BALIK PADA 14 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SELEPAS PUKUL 5.00 PETANG DAN KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6.00 PETANG.

TIMB. PENGETUA HEP


goTNA

Kemasikini Maklumat Peribadi Sistem goTNA

Link


HRMIS

Makluman Terkini > Sistem cuti Hrmis telah boleh digunapakai oleh semua staf pentadbiran dan akademik. Diminta semua staf yang ingin memohon cuti hendaklah menggunakan capaian sistem Hrmis untuk permohonan cuti rehat dan cuti sakit.

Link


CUTI SEMPENA PERTENGAHAN SEMESTER 2, 2014

MAKLUMAN

PELAJAR TINGKATAN 1,2,3 DAN 4 DIBERNARKAN BALIK PADA 11 SEPTEMBER 2014 (KHAMIS) SELEPAS PUKUL 3.00 PETANG KERANA ASRAMA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGINAPAN PESERTA KEM KREATIVITI DAN INOVASI 2014. MEREKA DIKEHENDAKI KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6 PETANG. BAGI PELAJAR TINGKATAN 5, MEREKA AKAN TERLIBAT DENGAN BENGKEL CEMERLANG SPM ANJURAN BERITA HARIAN. OLEH ITU, MEREKA DIBENARKAN BALIK PADA 14 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SELEPAS PUKUL 5.00 PETANG DAN KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6.00 PETANG.

TIMB. PENGETUA HEP


goTNA

Kemasikini Maklumat Peribadi Sistem goTNA

Link


HRMIS

Makluman Terkini > Sistem cuti Hrmis telah boleh digunapakai oleh semua staf pentadbiran dan akademik. Diminta semua staf yang ingin memohon cuti hendaklah menggunakan capaian sistem Hrmis untuk permohonan cuti rehat dan cuti sakit.

Link


CUTI SEMPENA PERTENGAHAN SEMESTER 2, 2014

MAKLUMAN

PELAJAR TINGKATAN 1,2,3 DAN 4 DIBERNARKAN BALIK PADA 11 SEPTEMBER 2014 (KHAMIS) SELEPAS PUKUL 3.00 PETANG KERANA ASRAMA AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENGINAPAN PESERTA KEM KREATIVITI DAN INOVASI 2014. MEREKA DIKEHENDAKI KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6 PETANG. BAGI PELAJAR TINGKATAN 5, MEREKA AKAN TERLIBAT DENGAN BENGKEL CEMERLANG SPM ANJURAN BERITA HARIAN. OLEH ITU, MEREKA DIBENARKAN BALIK PADA 14 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SELEPAS PUKUL 5.00 PETANG DAN KEMBALI KE MAKTAB PADA 21 SEPTEMBER 2014 (AHAD) SEBELUM PUKUL 6.00 PETANG.

TIMB. PENGETUA HEP


goTNA

Kemasikini Maklumat Peribadi Sistem goTNA

Link


HRMIS

Makluman Terkini > Sistem cuti Hrmis telah boleh digunapakai oleh semua staf pentadbiran dan akademik. Diminta semua staf yang ingin memohon cuti hendaklah menggunakan capaian sistem Hrmis untuk permohonan cuti rehat dan cuti sakit.

Link


Who's Online

We have one guest and no members online

KAUNTER PELAWAT

087704
Hari Ini
Minggu Ini
Minggu Lepas
Bulan Ini
Bulan Lepas
Semua
66
411
86166
4312
5255
87704
Free business joomla templates

Distributed by SiteGround